Arego
kw:!support_us

Avlysing av treningar i mars

12.03.2020 |sa

VIKTIG MELDING!

Stord Volleyball avlyser all aktivitet for sine treningsgrupper frå og med torsdag 12. mars, gjeldande i første omgang ut mars 2020. Bakgrunn er førebygging av spreiing av koronaviruset. 

Følg med på denne sida og Facebook om oppdaterte meldingar.

HobbyVolley 25. april vert fortløpande vurdert, meir info kjem på seinare tidspunkt. 

Styret

Kontakt
Kalendar