Arego
kw:!support_us

Priser

 

Er det spørsmål, ikkje nøl med å ta kontakt. 
Send mail på volleyballgruppa@gmail.com eller send oss ein melding på Facebook.

Søke om støtte hos Fritidskassa

Stord Kommune har ei støtteordning der alle mellom 5 og 24 år som bur i Stord kommune kan søke om økonomisk støtte til å drive med idrett/hobby. 

Gå inn på linken og trykk på "Korleis søkjer eg om (...) " 

https://www.stord.kommune.no/fritidskasse.578708.nn.html 

Kontakt
Kalendar