Arego
kw:!support_us

Politiattest

Alle som skal trene mindreårige barn skal ha politiattest!

Sjå informasjon hos Idrettsforbundet: Om politiattest

Søk digitalt her: https://attest.politi.no

Du treng og ei stadfesting frå Stord Volleyball som skal leggjast ved søknaden. Denne får du frå rikke.orstavik@gmail.com 

Godkjent og returnert søknad skal framvisast Rikke Frafjord Ørstavik i styret. 

 

 

 

Kontakt
Kalendar