Arego
kw:!support_us

Medlemsregistrering (treningsavgift) 2019-20

Merk at ein betaler treningsavgifta samstundes som ein registrerer medlemskap i volleyballgruppa!

Følg denne lenka for medlemsregistrering og betaling av treningsavgift:

Flott om du hjelper oss å med gjere dette så tidleg som mogleg! 

NB! Faktura for medlemskap i Stord IL og lisens for aktive spelarar frå Norges Volleyballforbund kjem utanom. 

Kontakt
Kalendar