Arego
kw:!support_us

Steg for å registrere deg som medlem

For å bli medlem Stord Volleyball må du først melde deg opp på Spond, det er her alt av informasjon blir sendt ut til våre medlemmer om trening, dugnader og så videre. 

Deretter må du registrere deg å Klubbadmin, det er her me har kontroll på alle medlemmene, og der faktura blir sendt ut. 

Spond:

 

Klubbadmin:


Klikk inn er og registrer deg

https://ka.nif.no/

Kontakt
Kalendar