Arego
kw:!support_us

Avlysing av treningar i samband med koronaviruset

12.03.2020 |sa

VIKTIG MELDING! (oppdatert 3. april)

Stord Volleyball avlyser all aktivitet for sine treningsgrupper frå og med torsdag 12. mars, gjeldande inntil vidare. Bakgrunn er førebygging av spreiing av koronaviruset. 

Følg med på denne sida og Facebook om oppdaterte meldingar.

HobbyVolley 25. april er avlyst.  

Styret

Kontakt
Kalendar