Arego
kw:!support_us

Medlemsregistrering (treningsavgift) 2018-19

Merk at ein betaler treningsavgifta samstundes som ein registrerer medlemskap i volleyballgruppa!

Følg denne lenka for medlemsregistrering og betaling av treningsavgift:

Flott om du hjelper oss å med gjere dette så tidleg som mogleg! 

Faktura for medlemskap i Stord IL og lisens frå Norges Volleyballforbund kjem utanom. 

Kontakt