Arego
kw:!support_us

Betalings- og dugnadsinfo

Sjå under Medlemsregistrering i menyen, med info om ny betalingsløysing for treningsavgifta. 

Hugs at lisens og medlemsavgift til Stord IL (hovudlaget) kjem i tillegg.  

Kontakt
Kalendar