Arego
kw:!support_us

Styret 2018-19

Styremedlemar

  • Svein Andersland, leiar til 1. juni, tlf 91399524
  • Kjetil Djuve, trenaransvarleg
  • Line K. Halwe, økønomiansvarleg
  • Åshild Giving, skrivar
  • Kasia Kaczorowska, arrangementsansvarleg

- Materialansvarleg er lagt til utafor styret. Kontaktperson Øyvind L. Storebø. 
- To yngre representantar skal inn i styret i vår

Kontakt oss gjerne på e-post: volleyballgruppa@gmail.com

Kontakt