Arego
kw:!support_us

Kampoppsett vår 2017

 

21.04.17:
Revidert kampoppsettet nr 2 er lagt ut her: Kampoppsett rev2
Etaten er nytt lag i mix 2.  

Merk at kvar klasse har eigen arkfane i excelarket. 

Ver obs på at det kan kome endringar heilt fram til fredag ettermiddag. 

Kontaktpersonar får og kampoppsettet på e-post. 

Kontakt
Kalendar