Arego
kw:!support_us

Invitasjon til Kværner HobbyVolley 22. april 2017

Invitasjon til Kværner HobbyVolley 22. april 2017!

Stord Volleyball ønskjer nye og gamle lag velkomen til Kværner HobbyVolley nr 33!

Gå til påmeldingssida.

Informasjon om påmeldingsavgift
Påmeldingsavgifta kan betalast i sekretariatet med betalingskort/VISA (ikkje kredittkort). Påmeldingsavgifta må betalast samla dersom laget ditt vil betale på denne måten. Det er framleis mogleg å betale kontant ved oppmøte, eller be om faktura for etterbetaling av påmeldingsavgifta.

Kontakt
Kalendar